Noorderlicht in Nederland

Noorderlicht zien in Nederland? Hoewel het niet onmogelijk is is het noorderlicht in Nederland een uitzonderlijk fenomeen. Slechts bij de hevigere zonnestormen is het in noord Nederland op heldere nachten mogelijk het noorderlicht te zien.

Noorderlicht Nederland wanneer te zien

Voor Nederland geldt hetzelfde als in de Scandinavische landen. Als het noorderlicht zichtbaar is zal dat zijn tussen september en april. Het noorderlicht zelf zien? Raadpleeg ons overzicht goedkoopste reisoperators of bekijk check hier onze nr.1 noorderlicht tourspecialist.

Zichtbaarheid noorderlicht in Nederland

Om het in Nederland ├╝berhaupt mogelijk te maken het noorderlicht te kunnen zien zijn meer dan optimale omstandigheden nodig. Uiteraard moet het, zoals overal, onbewolkt en het liefst met weinig maanlicht zijn.

noorderlicht nederland

Daarnaast is het op deze relatief lage breedtegraden essentieel dat er een hoge mate van zonnestorm is. De mate van verstoring van het magnetisch veld om de aarde moet zo hoog mogelijk worden. Deze waardes drukken we uit in de Kp waarde. Een bekende term in kringen van noorderlichtspotters. Hoe korter de weg door het aardmagnetisch veld die de zonnedeeltjes op een bepaalde locatie moeten afleggen, hoe lager de Kp waarde kan zijn terwijl toch de aurora wordt waargenomen. Voor de actuele noorderlichtverwachting in Nederland zie deze pagina.

Om lichtvervuiling te ontwijken in een dichtbevolkt land als Nederland is het noorderlicht in Nederland het best te bekijken vanaf de Wadden eilanden. Hoewel niet vergelijkbaar met Scandinavische landen is de luchtvervuiling daar al een stuk minder. Onderstaand filmpje is een opname vanaf de Ijsselmeerdijk ten tijde vab de St. Patricks Day geomagnetische storm op 17 maart 2015. Deze had een kracht van G4 (schaal tot G5) en was dus zelfs tot op lagere breedtes in Nederland zichtbaar.

De Kp waarde vertegenwoordigd de mate van verstoring in het geomagnetisch veld van de aarde. 0 is daarbij niet aanwezige of nihile verstoring, 9 is een enorme storm. Deze waarden staan in relatie tot de G waarden waarin de kracht van zonnestormen wordt uitgedrukt. Meer over Kp en G4 waarden.

G1 – Kp5
G2 – Kp6
G3 – Kp7
G4 – Kp8
G5 – Kp9

Vanaf een Kp waarde van Kp7 en/of G4 ia het poollicht mogelijk in Nederland te zien. Welliswaar minder goed als in de noordelijke regionen waar dan een wervelende hemelshow plaats heeft, maar het is te zien. Bij Kp9/G5 kan het noorderlicht zelfs tot aan het noorden van Spanje zichtbaar zijn.

Terschelling 17 maart 2015

Op 17 maart 2015 was er zo’n sterke zonnestorm dat de aurora borealis in Nederland zichtbaar was. Een zeldzaamheid want de laatste keer daarvoor was in 2003. In het noorden van Nederland in Groningen, Friesland en op de Wadden eilanden was het noorderlicht redelijk goed zichtbaar.

Zoals u ziet, de lichtvervuiling speelt ook het relatief zwakke noorderlicht op Terschelling parten. Het noorderlicht elders gaan bekijken? Vind het goedkoopste actuele aanbod noorderlichtreizen op de vergelijk pagina.